Liigu põhisisu juurde

Abi migreerimisel Cloud või Data Center lahendusele

Eksperdid (Gartner) prognoosisid, et 2020 aasta lõpuks on 83% ettevõtete töömaht Cloud platvormil. Vaatamata Cloud’i kasvavale populaarsusele, pakub Atlassian serveri toote asemele Data Center lahendust, kui ettevõte soovib jätkuvalt ise hallata serveriparki.

Atlassian lõpetas uute Server tüüpi litsentside müügi 2. veebruaril aastal 2021. Alates 2. veebruarist aastal 2022 pole võimalik Server tüüpi toodete kasutajate arvu ei suurendada ega vähendada ning aastaks 2024 lõppeb Server tüüpi lahenduste tootetugi täielikult.

Koostame vastavalt sinu organisatsiooni vajadustele lahenduse migreerimaks Atlassiani tooted Cloud või Data Center lahendusele. Garanteerime kasutuselolevate lahenduste kõrgetasemelise ja tõrgetevaba toimise kogu migreerimisprotsessi vältel.

Kestvus ning hind:
Oleneb olukorrast, maksumuse aluseks on tunnihind 80 € (ei sisalda KM).

cloud
1
Hindamine
Otsusta, kas peaksid kolima Cloud või Data Center platvormile

Kaardistame organisatsiooni kõik vajadused ja nõudmised, mis on olulised edukaks migreerimiseks Cloud platvormile. Teeme ülevaate sinu Atlassian Marketplace pistikprogrammide kasutatavusest, veendume nende sobivuses uue platvormiga ning koostame hinnavõrdluse. Anname sulle ülevaate  Cloud platvormi tingimustest ning võimalustest ning koostame hinnavõrdlused erinevatele plaanidele (Standard, Premium või Enterprise). Hindame migratsiooniprotsessi keerukust ja eeldatavat ajakulu.

2
Planeerimine
Millal ja kuidas kolid Cloud või Data Center platvormile

Koostame üleminekuplaani ja ajakava migreerimaks Atlassiani tooted Cloud platvormile. Keskendume tehnilistele aspektidele ja küsimustele ning valime parima migratsioonistrateegia ja metoodika (XML, JCMA, CCMA). Võrdleme platvormide kasutajahalduse tingimusi ning planeerime kasutajate migreerimise (vajadusel  valmistame ette ja käivitame Atlassian Access’i prooviversiooni). Kinnitame eelseisva migreerimisprotsessi täpsed kuupäevad.

3
Ettevalmistused
Tiimi, andmete ning keskkonna valmisolek migreerimiseks

Dokumenteeritud nõudmistele ja vajadustele põhinedes alustame migreerimisega. Valmistame ette andmed, kasutajad ning keskkonnad. Kontrollime üle platvormide vahelise andmemahu sobivuse.   Testime läbi projektide arhitektuuri Jiras ja ruumide arhitektuuri Confluence’is. Analüüsime pistikprogramme ja hindame nende sobivust Cloud platvormiga, vajadusel leiame alternatiivi. Kinnitame ja registreerime sinu ettevõtte Cloud lehe aadressi ning toome üle kasutajakontod. Kontrollime kasutajate arvu sobivust ning anonüümsete ligipääsude seadeid.

4
Testimine
Kas ja kuidas uus lahendus toimib?

Varundame sinu andmed ning käivitame testmigreerimise. Migreerime andmed, kasutajad ning paigaldame vajalikud pistikprogrammid. Kaardistame ja kõrvaldame võimalikud tõrked ning hindame test-migratsiooni tulemust. Loome dokumentatsiooni testmigratsiooni tulemuste osas.

5
Migreerimine
Infosüsteem ja kasutajad kolitakse Cloud või Data Center platvormile

Migreerime andmed ja kasutajad uuele platvormile ning vajadusel teostame täiendavaid järelhäälestusi.

Käivitus
Oled Cloud või Data Center Platvormil

Oled valmis Cloud tooteplatvormi kasutamiseks. Vajadusel korraldame koolituse uue platvormi kasutamiseks.

1
Hindamine

Hindame hetkeseisu platvormlahendust, migratsiooniprotsessi keerukust ja eeldatavat ajakulu. Kaardistame organisatsiooni kõik vajadused ja nõudmised, mis on olulised edukaks migreerimiseks Data Center platvormile. Teeme ülevaate sinu Atlassian Marketplace pistikprogrammide kasutatavusest, veendume nende sobivuses uue platvormiga ning koostame hinnavõrdluse. Anname sulle ülevaate Data Center platvormi tingimustest ning võimalustest.

2
Planeerimine

Vastavalt sinu ettevõtte nõudmistele valime sobiva süsteemiarhitektuuri. Infosüsteemi kõrgkäideldavuseks on võimalik kolida klaster stiilis riistvaralahendusele, mis koosneb mitmest keskkonnast, koormusjaoturist ning jagatud andmebaaside süsteemist. Kiireks migreerimiseks infrastruktuuri muudatusteta on võimalik Data Center platvorm avada ka ühes keskkonnas (nn. “single node”). AWS (Amazon Web Services) ja Microsoft Azure pakuvad võimalust paigaldada oma Atlassian Data Center lahendus ka infrastruktuuri rendi teenusena (IaaS). Koostame üleminekuplaani ja kinnitame ajakava eelseisvaks migreerimisprotsessiks.

3
Ettevalmistused

Valitud süsteemiarhitektuurile ning dokumenteeritud nõudmistele ja vajadustele põhinedes alustame migreerimisega. Valmistame ette andmed, kasutajad ning keskkonnad. Kolides klaster  lahendusele, on vajalik ka sinu organisatsiooni tehnilise tiimi kaasatus. Kontrollime üle platvormide vahelise andmemahu sobivuse. Testime läbi projektide arhtitektuuri Jiras ja ruumide arhitektuuri Confluence’is. Analüüsime pistikprogramme ja hindame nende sobivust Data Center platvormiga, vajadusel leiame alternatiivi.

4
Testimine

Varundame sinu andmed ning käivitame testmigreerimise. Migreerime kasutajad ning paigaldame vajalikud pistikprogrammid. Kaardistame ja kõrvaldame võimalikud tõrked ning hindame testmigratsiooni tulemust. Loome dokumentatsiooni testmigratsiooni tulemuste osas.

5
Migreerimine

Migreerime andmed ja kasutajad Data Center platvormile ning vajadusel teostame täiendavaid järelhäälestusi.

6
Käivitus

Oled valmis Data Center tooteplatvormi kasutamiseks. Vajadusel korraldame koolituse uue platvormi kasutamiseks.

Illustreeriv pilt lehelõpule

Vajad abi migreerimisel? Me toetame Sind.

Võta ühendust