Liigu põhisisu juurde

Siseveebi loomine (Confluence baasil)

Efektiivne siseveeb informatsiooni haldamiseks ja jagamiseks
Siseveeb on hindamatu infoallikas igas ettevõttes. Hästi üles ehitatud ja struktureeritud infoga siseveeb tagab, et töötajad leiavad vajaliku info iseseisvalt üles. Kombineerides Confluence keskkonna laialdast õiguste ja piirangute süsteemi on võimalik kindlustada vajadusel info konfidentsiaalsus või läbipaistvus kõigile ettevõtte liikmetele. Arvestame nii kujunduses kui ka sisuarhitektuuris sinu ettevõtte isikupära, et kasutajakogemus oleks meeldivalt tööd hõlbustav.

 

Orienteeruv maksumus
Töö maht on hinnanguliselt 200-400 h, maksumuse aluseks on tunnihind 80 € (ei sisalda KM).

 

Kuidas seda teeme?

1
Olemasoleva Confluence keskkonna kaardistamine

Hetkeseisu siseveebi kaardistamine on oluline, et saada parem arusaam siseveebi sisust. Puudujääkide kirjeldamine ja nende lahenduste loomine on eelduseks kasutajasõbraliku navigatsiooni välja töötamiseks.

2
Kasutaja vajaduste uuring

Sinu organisatsiooni vajaduste selgitamiseks, taustainfo ning olemasolevast dokumentatsioonist ebaselgeks jäänud teemade täpsustamiseks viime läbi intervjuud. Selgitame välja teenuste kasutajate eesmärgid, ülesanded, ootused, eelnevad kogemused, harjumused, vajadused ning potentsiaalsed tõrked nende igapäeva töös.

3
Navigatsiooni parandamine

Aitame parandada olemasoleva süsteemi navigatsiooni nii, et asjad asuksid kasutaja jaoks loogilistes ja ootuspärastes kohtades. Loogiline navigatsioon tagab kasutajate rahulolu ja süsteemi efektiivse eesmärgipärase toimimise. Kasutame navigatsiooni loomiseks ja parandamiseks erinevaid metoodikaid nagu näiteks kliendi teekonna kaardistamine, jutusein või kaartide sorteerimine.

4
Navigatsiooni testimine

Navigatsiooni testimine annab hea ülevaate sellest, kui hästi infoarhitektuuriline lahendus töötab ja kui intuitiivne see kasutajale on. Testime navigatsioonipuud ilma, et seda mõjutaks visuaalne disain või muu abiinfo. Tegemist on ühe levinuma kasutatavuse uuringu tehnikaga, mis võimaldab hinnata veebilehe infoarhitektuuri vastavust kasutajate ootustele (st veebilehe erinevate alamteemade leitavust peateemade alt).

5
Prototüüpimine

Koostöös sinuga toimub stiilisuuniste väljatöötamine. Stiilisuuniste põhjal ning kasutajate vajadusi silmas pidades loome prototüübi peamistest vaadetest. Sujuvaks lahenduse kasutuselevõtmiseks toimub prototüüpimine Confluence keskkonnas.

6
Lahenduste implementeerimine

Konsulteerime ja aitame sind väljatöötatud lahenduse implementeerimisega kasutuselolevasse keskkonda. Implementeerimine tugineb sinu ootustele, vajadustele ja võimalustele.

Illustreeriv pilt lehelõpule

Vajad abi migreerimisel? Me toetame Sind.

Võta ühendust